Ihasalu Pansionaadi kodukord

1.Üldosa Käesolevaga määratakse kindlaks Ihasalu Pansionaadi (edaspidi Pansionaadi) elanike (edaspidi Hooldatavate), külaliste ja personali    Pansionaadis viibimise kord.

Turvalisuse tagamiseks ja vara kaitseks on Pansionaadi üldkasutatavatesse ruumidesse ja õuealale paigutatud salvestavad valvekaamerad. Videovalve andmekaitsetingimused on kättesaadavad paberkandjal Pansionaadi valvelauas.
2. Hooldatava õigused:
2.1. Pöörduda küsimuste, kaebuste ja probleemide lahendamiseks personali  poole või esitada need kirjalikult ja saada oma pöördumisele vastus mõistliku aja jooksul.
2.2. Saada abi kõikides toimingutes, millistega ise hakkama ei saada,  kas tervise, teadmiste või jõuvaru puudumise tõttu.
2.3. Kutsuda enda juurde külalisi või ise külla minna (v.a.  külastuspiirangute  ajal), teavitades külla minekust  Pansionaadi personali. Külastusaeg Pansionaadis on alates 10.00 kuni 20.00 iga päev, välja arvatud söögiajad.
2.4. Osaleda Pansionaadi  üritustel ja  tegevustes.

2.5. Liikumine Pansionaadi õuealal ja viibimine värskes õhus on kõigile Hooldatavatele soovituslik. Vajadusel abistab hooldustöötaja Hooldatavat õueriietesse riietumisel, Pansionaadist õuealale ja tagasi siseruumi saamisel.
3. Hooldatava  kohustused:
3.3. Hooldatav  kohustub lugupidavalt ja heatahtlikult suhtuma kaasinimestesse ja pansionaadi töötajatesse.  Keelatud on öörahu rikkumine (23.00 kuni 07.00) ja muud  kaasinimesi häirivad tegevused. Kui Hooldatav asub toas koos teise Hooldatavaga lepivad nad omavahel kokku toas asuva TV kasutuse. Kui selles osas esineb eriarvamusi, lahendab olukorra Pansionaadi töötaja.
3.4. Hooldatav  kohustub pidama korda oma toas ja üldkasutatavates ruumides, hoidma ja kasutama säästlikult pansionaadi vara.

3.5. Hooldataval on keelatud  viibida  teiste hooldatavate  tubades.
3.6. Suitsetamine on lubatud ainult õuealal, selleks ettenähtud kohas.
3.7. Pansionaadi elukeskkond on alkoholi- ja narkootikumivaba. Hooldataval ei ole lubatud viibida Pansionaadi territooriumil  alkoholi -või narkojoobes ega tuua pansionaati alkoholi või narkootikume. Suitsetamine on lubatud ainult Pansionaadi õuealal, selleks ettenähtud kohas.

3.8. Hooldatava ravimid ja toidulisandid asuvad med.õe toas, ravimikapis, nimelises karbis.  Hooldataval on keelatud hoida ravimeid ja toidulisandeid oma toas ja neid iseseisvalt manustada.

3.9.Hooldataval on keelatud lukustada või muul moel sulgeda toa või toas asuva wc/duśiruumi ust. Pansionaadi personalil peab olema vaba ligipääs tuppa ja toas asuvasse wc-sse/duśiruumi igal ajal.

3.10. Hooldatava tuba on Pansionaadi poolt mööbliga sisustatud. Hooldataval ei ole lubatud teiste Hooldatavate tubadest või Pansionaadi üldkasutatavatest ruumidest tuppa mööblit juurde tuua või sealt ära viia. Isiklike mööbliesemete Pansionaati toomine on võimalik ainult kokkuleppel Pansionaadi juhtkonnaga.

3.11. Hooldatava toa juurde kuuluval rõdul on Pansionaadi poolt sinna paigutatud õuemööbel. Hooldatavale kuuluvate esemete hoidmine rõdul ei ole lubatud.

3.12. Hooldatavate toitlustamine toimub söögisaalis. Toidu ja joogi serveerib Hooldatavale tervisetõendit omav Pansionaadi töötaja. Toitu ja jooki serveeritakse tuppa ainult juhul, kui selleks annab loa Pansionaadi med. õde. Masinakohvi  või kannukohvi on Hooldatavale ette nähtud hommikusöögi juurde kuni kaks tassi  ja lisaks üks tass päeva jooksul. Kohvi joomine toimub ainult söögisaalis.

 3.13. Hooldataval on keelatud köögist, pansionaadi köögi külmikust või serveerimislaualt ise võtta toitu või jooki.

Söögiajad:

9.00-10.00  hommikusöök.
13.00 -14.00 lõunasöök.
18.00 – 19.00 õhtusöök.

3.12. Hooldataval või hooldatava esindajal ei ole lubatud tuua Pansionaadi territooriumile koduloomi või linde.

3.13.Pansionaati sisenemine ja väljumine toimub ainult selleks ettenähtud ukse kaudu. Keelatud on selleks otstarbeks kasutada avariiväljapääse. Pansionaati ei ole lubatud siseneda välisjalatsites.

 Kodukord on kohustuslik kõigile Hooldatavatele.  Korduvate kodukorra rikkumiste puhul on Pansionaadil õigus hooldusleping lõpetada.

 

Pansionaadil on õigus kodukorda vajadusel muuta või täiendada.