Ihasalu Pansionaadile (äriregistris Random Impex OÜ) on Sotsiaalkindlustusameti poolt välja antud üldhooldusteenuse osutamise tegevusluba nr. SÜH000078

Ihasalu Pansionaat (äriregistris Random Impex OÜ) omab õendusteenuse osutamiseks tegevusluba nr. L04908